Vitamin D pri novorojencih in multipla skleroza

novorojenec multipla skleroza

Novorojenci z nizko ravnjo vitamina D imajo višje tveganje za razvoj multiple skleroze (MS) kasneje v življenju v primerjavi z novorojenčki z normalnimi vrednostmi vitamina, ugotavlja danska študija, objavljena v reviji Neurology®.

Potrebne so še nadaljnje raziskave, ki bi potrdile prve rezultate, so prepričani strokovnjaki, vendar študija odpira že potekajočo debato o morebitnem dodajanju vitamina D nosečnicam. Danci hranijo posušene krvne vzorce iz presejalnih programov novorojencev v nacionalni biobanki. Raziskovalci so preučili krvne vzorce vseh novorojencev, rojenih po 30. aprilu 1981, ki so do leta 2012 razvili MS. Vzorce 521 takšnih bolnikov so primerjali z 972 ljudmi istega spola, rojenih na isti dan, ki niso zboleli za to boleznijo. Določili so, da raven vitamina D, nižja od 30 nmol/L, predstavljala pomanjkanje vitamina, 30‒50 nmol/L pomeni nezadostno količino vitamina, 50 nmol/L ali več pa pomeni zadostno količino vitamina. Udeležence v raziskavi so glede na raven vitamina razdelili v 4 skupine: manj kot 21 nmol/L je imelo 136 bolnikov z MS in 193 bolnikov brez MS. V skupini z 49 nmol/L ali več je bilo 89 bolnikov z MS in 198 zdravih ljudi. Ti so imeli za 47 odstotkov nižje tveganje za razvoj MS kasneje v življenju v primerjavi z novorojenci, pri katerih so zabeležili najnižjo raven vitamina.