Ali obstajajo geni za bipolarno motnjo?

Bipolarna motnja

Pri bipolarni motnji je značilno nihanje razpoloženja med pozitivno, manično fazo in negativno, depresivno fazo. Je pogosta psihiatrična motnja, za katero naj bi v Sloveniji trpelo približno 24.000 ljudi.

Številne genetske študije so do sedaj dokazale, da najverjetneje obstajajo geni, ki povzročijo nagnjenost posameznika k razvoju bolezni, vendar pa ti do sedaj še niso prepoznani. Japonski raziskovalci so na študiji 2964 bolnikov z bipolarno motnjo in 61.887 zdravih kontrol odkrili gena FADS1 in FADS2, ki uravnavata metabolizem krvnih maščob. Predhodne epidemiološke študije so že dokazale, da sta pojavnost povišanega krvnega sladkorja in presnovnega sindroma pogostejša pri bolnikih z bipolarno motnjo v primerjavi z ostalo populacijo, zaradi česar strokovnjaki menijo, da je v patofiziologijo bipolarne motnje vpleteno porušeno ravnovesje lipidov. Avtorji študije so prepričani, da povišana raven maščob ni edini dejavnik za razvoj bolezni, temveč obstajajo še številni drugi (neprepoznani) geni, ki prispevajo k razvoju motnje, zato je pomembno izvesti še nadaljnje študije.